Tag cầu nặng ký nhất

cây cầu “nặng ký” nhất thế giới Forth

Cầu Forth (Queensferry, Scotland) được đưa vào sử dụng năm 1890 và là cây cầu “nặng ký” nhất thế giới với 54.000 tấn thép, 21.000 tấn bê tông, chiều dài 2.529m. Trải qua hơn một thế kỷ, cầu vẫn cõng 200 chuyến tàu mỗi ngày.